Accés a Cicles Formatius Presencial

 
  • MATINS

MATÈRIES COMUNES

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9.30
11.30
Matemàtiques Llengua anglesa Llengua castellana Llengua catalana 9.30
10.30
Matemàtiques
10.30
11.30
Llengua anglesa
11.30
11.45
      Tutoria  

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11.45
13.45
Economia Biologia Tecnologia Química Física
11.45
13.45
Dibuix Tècnic   Geografia Psicologia CC. Terra

  • TARDES

MATÈRIES COMUNES

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
19.00
20.00
Llengua anglesa Llengua anglesa Llengua castellana Llengua catalana Matemàtiques
20.00
21.00
Matemàtiques

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

Dimarts Química    
  Dimecres Divendres
17.00
19.00
Física Economia
17.00
19.00
Geografia Biologia
17.00
19.00
  Dibuix Tècnic

** L'educació física es prepara en la modalitat on-line (moodle)