Accés a la Universitat Selectivitat

 

MATINS


Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11.45
13.45
Pràctica PAP 09.30
11.30
Llengua anglesa 09.30
11.30
Llengua castellana 09.30
11.30
Llengua catalana 09.30
11.30
Matemàtiques
11.45
13.45
Dibuix
tècnic
11.45
13.45
Biologia 11.45
13.45
Geografia 11.45
13.45
Química 11.45
13.45
Física/Economia de l'empresa
    14.00
15.30
Filosofia 11.45
13.45
Tecnologia
Industrial
    11.45
13.45
Ciències de
la terra

TARDES


Dimarts Dimecres Dijous Divendres
17.00
19.00
Química 17.00
19.00
Física 17.00
19.00
Matemàtiques 17.00
19.00
Economia
de l'empresa
  Geografia   17.00
19.00
Biologia
19.00
21.00
Llengua
anglesa
19.00
21.00
Llengua
castellana
19.00
21.00
Llengua
catalana
17.00
19.00
Dibuix
Tècnic

PAP

Dissabtes
9.00 - 10.30 10.30 - 11.00 11.00 - 13.00
Matemàtiques Descans Català