fbpx

Accés a la Universitat per Majors de 25

 

Prova d’Accès per més grans de 25 anys

 

Requisits

 • Estudiants que tinguin 25 anys o més en l'any natural en que es realitzarà la prova.
 • Estudiants que no tinguin superades les PAU (o equivalent).
 • Persones que no estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques, disseny, d'esports o equivalent.
 • Estudiants que no tinguin cap titulació universitària.

 

Estructura de la Prova

 

Fase general: igual per a tots els candidats (4 exercicis)

 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Llengua castellana
 4. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

 

Fase específica: estructurada en cinc opcions vinculades als futurs títols universitaris oficials de grau (el candidat ha de escollir una opció i presentar-se a dues matèries):

 1. Arts i humanitats: filosofia, geografia, història, història de l'art o literatura
 2. Ciències: biologia, física, matemàtiques, química i estadística
 3. Ciències de la salut: biologia, estadística, física, matemàtiques, química
 4. Ciències socials i jurídiques: economia, estadística, geografia, història o matemàtiques
 5. Enginyeria i arquitectura: dibuix tècnic, economia, física, matemàtiques o química

 

Informació important

 

 • Les proves d’accés es convoquen una vegada a l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.
 • La prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superada, té validesa indefinida.
 • Els candidats que vulguin cursar el grau d’Educació Infantil o d’Educació Primària caldrà que superin les proves PAP (Prova d’Aptitud Personal).
 • El candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, s'haurà examinat de més d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés. (per exemple, si un candidat s'examina de física i matemàtiques tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a Ciències, Ciències de la salut i Enginyeria i Arquitectura).


 

Accés a la Universitat per més grans de 25 anys

Curs Presencial 2019-20

Inici del curs

Setembre 2019

Duració

8 mesos

Dates de l’examen

Convocatòria i realització de les proves: abril/maig 2020

Fase general: 1er dissabte

Fase específica: 2n dissabte 

Horaris

Els alumnes poden configurar el calendari que més s’adapti a les seves necessitats.

Matins

 

            

Dilluns

 

Dimarts

Dimecres

Dijous

 Divendres

11:45 13:45

Estadística

9:30 11:30

Llengua anglesa

Llengua castellana

Llengua catalana

Economia de l’empresa

 

11:45 13:45

Biologia

Geografia

Química

Dibuix Tècnic

    

11:45 13:45

Història

Física

Matemàtiques

 


Tardes

 

 Dilluns

 Dimarts

Dimecres

Dijous

17:00 19:00

Estadística

Biologia

Física

Matemàtiques

 

 

17:00 19:00

Història

Geografía

Química

 

 
 

19.00
21.00

 

Llengua anglesa

Llengua castellana

Química

  

Dissabtes

9:00-10:30

10:30-12:00

12:00-13:00

13:00-14:45

Història contemporània

Geografia

Llengua anglesa

Llengua catalana i castellana

Biologia

Estadística

 

Metodologia Campus 25

 

Flexibilitat Horària: la flexibilitat horària és total. L’alumne podrà assistir a les classes combinant els horaris de matins, tardes i dissabtes, sense perdre cap contingut de les matèries.

Plataforma virtual: a Classlife, teniu un espai educatiu pràctic i dinàmic a on l’alumne pot consultar la programació setmanal així com disposar de més exercicis pràctics, solucionaris, esquemes, webs d’interès i tota mena de consells acadèmics.

Materials propis: Campus 25 disposa també de dossiers i llibres propis que recullen els continguts dels temaris oficials així com exercicis i exàmens de convocatòries anteriors.

Assessorament personalitzat: l’espai de coordinació pedagògica ajuda l'alumnat a utilitzar correctament tots els recursos acadèmics, organitza i supervisa la realització dels simulacres trimestrals i informa els alumnes sobre el procés d'inscripció a les proves i sobre la nota de tall que li demanaran.

Simulacres d’examen: al llarg del curs es convocaran tres simulacres per tal que l’alumne es familiaritzi amb l’estructura, la puntuació de cada exercici, i la temporització de la prova oficial.

Orientació acadèmica i laboral: el tutor recomanarà a l’alumne, si s’escau, quins estudis podrà seguir més endavant i li explicarà quins itineraris professionals se li poden recomanar. També l’ajudarà en el procés de preinscripció dels estudis escollits.

 

Tarifes

 

 

Fase General + específica

Només Fase General

Només Fase Específica

Pagament complert

1080€

916€

610€

Pagament fraccionat
(set-abr)

Matrícula 130€ + 8x145€

 Matrícula 130€ + 8x120€

Matrícula 130€ + 8x80€

 • Els cobraments mensuals de les quotes es faran per domiciliació bancària el dia 15 de cada mes.
 • Els alumnes del curs de les PAP que es matriculin també de la fase general i/o específica d’accés a la universitat per als majors de 25 anys, tindran un 50% de descompte.

  

Documentació matrícula

 • DNI
 • Import de la matrícula o l’import del curs complert
 • Dades bancàries (en cas de pagament fraccionat)

 


CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto No accepto