Accés a la Universitat Selectivitat

 

MATINS


Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
10.00
11.30
Història 09.30
11.30
Llengua anglesa 09.30
11.30
Llengua castellana 09.30
11.30
Llengua catalana 09.30
11.30
Matemàtiques aplicades
12.00 14.00 Ciències de la terra 11.45
13.45
Biologia 11.45
13.45
Geografia 11.45
13.45
Química 11.45
13.45
Economia de l'empresa
12.00 14.00  Cultura
Audiovisual 
    11.45
13.45
Física 11.45
13.45 
Matemàtiques  11.45
13.45
Dibuix
tècnic 

TARDES


Dimarts Dimecres Dijous Divendres
17.00
19.00
Química 17.00
19.00
Física 17.00
19.00
Matemàtiques 17.00
19.00
Geografia
  Economia
de l'empresa
  17.00
19.00
Biologia
19.00
21.00
Llengua
anglesa
19.00
21.00
Llengua
castellana
19.00
21.00
Llengua
catalana
17.00
19.00
Dibuix
Tècnic

PAP

Dissabtes
9.00 - 10.30 10.30 - 11.00 11.00 - 13.00
Matemàtiques Descans Català