ESO Títol Oficial

 
1er TRIMESTRE (6 MÒDULS)
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9.30-12.30
Geografia
9.30-12.30
Matemàtiques inicials
9.30-10.30
Llengua anglesa II
9.30-10.30
Llengua anglesa II
9.30-12.30
Llengua castellana III
12.30-13.30
Llengua anglesa II
  10.30-13.30
Biologia
10,30-13,30
Taller de Català
 

 

2n TRIMESTRE (6 MÒDULS)
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9.30-12.30
Història II
9.30-12.30
Matemàtiques III
9.30-10.30
Llengua anglesa III
9.30-10.30
Llengua anglesa III
9.30-12.30
Literatura castellana
12.30-13.30
Llengua anglesa III
  10.30-13.30
Física
10,30-13,30
Llengua catalana III
 

 

3r TRIMESTRE (5 MÒDULS)
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9.30-12.30
CC.Socials i Migracions
9.30-12.30
Matemàtiques IV
9.30-12.30
Tecnologia
9.30-12.30
Literatura catalana
9.30-12.30
Viatjar per Catalunya