ESO Proves Lliures

 

Matrícula: 70€ (Tot inclòs. Taxes de l'examen gratuïtes)
Quotes mensuals: 90€ / mes 

DOCUMENTACIÓ

- Fotocopia del DNI/ Una fotografia/ El número de compte
Llibre Blau d’ESO (l’original) o Certificat d’Estudis en cas que es vulgui sol·licitar al Departament d’Ensenyament la convalidació d’àmbits, d’acord amb les equivalències que s’estableixen a la Resolució oficial.
- Les persones aspirants amb necessitats específiques, que tinguin el reconeixement oficial de la situació, podran sol·licitar els recursos addicionals mitjançant la sol·licitud d’inscripció corresponent a la Direcció General d’atenció a la Família i Comunitat Educativa

CALENDARI ACADÈMIC

L’alumne començarà el curs i l’acabarà segons les dates que constin al seu document de matrícula.