Actic Nivell Mitjà

 

A Campus 25 et preparem a distància i al teu ritme per a la superació de la prova ACTIC

Què és ACTIC?

ACTIC correspon a l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

És un certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones desenvolupen en situacions reals per aconseguir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Destinataris

El Curs d'informàtica online per a la preparació de la prova ACTIC va dirigit a totes aquelles persones majors de 16 anys interessades en millorar les seves competències en les TIC i/o que vulguin presentar-se a la prova ACTIC de nivell mitjà.

Objectius

Preparar l'alumne per a afrontar la prova de l'ACTIC de nivell mitjà.
Preparar a aquelles persones que desitgin millorar les seves competències digitals, que són necessàries per a la inserció en el món laboral.

93 490 22 26