Actic Nivell Mitjà

 

Metodologia

A Campus 25 oferim el curs ACTIC a distància a través de l'aula virtual.

El curs es distribueix en mòduls d'acord amb les competències de cada nivell ACTIC.

Cada mòdul està format per materials didàctics i per activitats que permetran a l'alumnat adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per superar amb èxit la prova ACTIC.

Cada curs disposa d'un tutor que realitzarà el seguiment i acompanyament per l'itinerari formatiu.

Continguts

C. 1 Cultura, participació i civisme digital

• Recursos a través d'Internet i la resta de TIC

• Consulta informació, localitza i descàrrega de recursos diversos. Tràmits i compres per Internet de tipus complex

• Diverses mesures de protecció per fer gestions en línia

• Coneix les principals eines col·laboratives avançades i d'intercanvi d'informació

• Seguretat i normativa a Internet

• Coneix l'entorn virtual MUVE (Multi-User Virtual Environment)

• Sindicació de continguts

C. 2 Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu

• Configura dispositius i instal·la perifèrics

• Coneix la tecnologia de connectivitat amb cable i sense cable

• Funcions d'usuari avançat del sistema operatiu

• Sistemes de protecció i seguretat

C. 3 Navegació i comunicació en el món digital

• Funcions avançades dels navegadors web: configuració

• Gestiona de forma avançada el correu electrònic: carpetes, llistes de distribució, llibreta d'adreces

• Funcions d'usuari avançat del sistema operatiu

• Sincronització de les aplicacions. Asíncrona i telefonia de veu

C. 4 Tractament de la informació escrita

• Coneix les funcions avançades: tractament de text, corrector ortogràfic, llistes enumeracions i esquemes. Plantilles

• Integra els elements gràfics i multimèdia en un text

• Combina un document amb una llista de dades existents

C. 5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge

• Eines de tractament i retoc d'imatges: conversió d'imatges, captura extracció, inclusió de text en un vídeo.

C. 6 Tractament de la informació numèrica

• Coneix les funcions principals dels fulls de càlcul, cerca i filtra fulls de càlcul

• Treballa amb fórmules i funcions

• Representa gràfics, interpreta una taula i un gràfic

C. 7 Tractament de les dades

• Crea una base de dades a partir de l'assistent. Introdueix dades en una base ja existent

• Crea formularis senzills a partir de l'assistent

• Genera informes

C. 8 Presentació de continguts

• Crea, desa, edita i dóna format a una presentació utilitzant assistents i plantilles predefinides

• Insereix taules, gràfics, fulls de càlcul, fotografies

• Selecciona el format més adequat per a la impressió de la presentació i visualització de la informació

 

93 490 22 26