fbpx

Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys

 

Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys

Convocatòria i realització proves

Davant l’actual situació excepcional d’emergència sanitària, per tal de minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població, la Generalitat de Catalunya posposa la Prova d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys (inicialment fixada pel 18 i 25 d’abril).

NOVAS DATAS: 18 de juliol (matí i tarda)

  

Període d’inscripció

Del 4 al 13 de febrer de 2020 (FINALITZAT)

Requisits

 • Estudiants que tinguin 25 anys o més en l'any natural en què es realitzarà la prova.
 • Estudiants que no tinguin superades les PAU (o equivalent).
 • Persones que no estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques, disseny, d'esports o equivalent.
 • Estudiants que no tinguin cap titulació universitària.

Estructura de la Prova

Fase general: igual per a tots els candidats (4 exercicis)

 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Llengua castellana
 4. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

Fase específica: estructurada en cinc opcions vinculades als futurs títols universitaris oficials de grau (el candidat ha d’escollir una opció i presentar-se a dues matèries):

 1. Arts i humanitats: filosofia, geografia, història, història de l'art o literatura
 2. Ciències: biologia, física, matemàtiques, química i estadística
 3. Ciències de la salut: biologia, estadística, física, matemàtiques, química
 4. Ciències socials i jurídiques: economia, estadística, geografia, història o matemàtiques
 5. Enginyeria i arquitectura: dibuix tècnic, economia, física, matemàtiques o química

 

Informació important 

 • Les proves d’accés es convoquen una vegada a l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.
 • La prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superada, té validesa indefinida.
 • Els candidats que vulguin cursar el grau d’Educació Infantil, d’Educació Primària o d’Educació Física, caldrà que superin les proves PAP (Prova d’Aptitud Personal).
 • El candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, s'haurà examinat de més d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés.

 

Tota la informació referent a les proves (contingut, estructura, criteris generals de correcció dels exàmens) es pot trobar al web: http://universitats.gencat.cat/


 Curs Online Campus 25
2019-20
 

En breu més informació

Les proves d’Accés a la Universitat per als més grans de 25 anys poden preparar-se també a Campus 25 mitjançant la plataforma educativa digital Campus 25 - Classlife.

Funcionament del curs online

 1. L'alumne rebrà les claus d'accés a la nostra plataforma de formació online Classlife, i se li assignarà un tutor de curs.
 2. El tutor del curs presentarà virtualment a l’alumne els professors de cada matèria, i també li facilitarà la informació general sobre les proves.
 3. Els professors enviaran un missatge des de l’aula virtual per explicar el temari de cada matèria, la tipologia de l’examen i els recursos didàctics.
 4. Els professors disposaran setmanalment unes tasques que seran corregides online.
 5. Un vegada al mes, el tutor es posarà en contacte amb l’alumne per contrastar el grau de satisfacció i per valorar el seu aprofitament.
 6. L’alumne podrà fer a casa o al centre tres exàmens simulacres que s’ajustaran a l’estructura, el temps i als continguts dels exàmens oficials
 7. El tutor informarà l’alumne de les dates oficials dels exàmens, dels processos d’inscripció a les proves, i li donarà tots els consells metodològics i pràctics.

 

Metodologia Campus 25

Flexibilitat Horària: la flexibilitat horària és total. L’alumne podrà assistir a les classes combinant els horaris de matins, tardes i dissabtes, sense perdre cap contingut de les matèries.

Plataforma virtual: a Classlife, teniu un espai educatiu pràctic i dinàmic on l’alumne pot consultar la programació setmanal així com disposar de més exercicis, solucionaris, esquemes, webs d’interès i tota mena de consells acadèmics.

Materials propis: Campus 25 disposa també de dossiers i llibres propis que recullen els continguts dels temaris oficials així com exercicis i exàmens de convocatòries anteriors.

Assessorament acadèmic: l’espai de coordinació pedagògica ajuda l'alumnat a utilitzar correctament tots els recursos acadèmics, organitza i supervisa la realització dels simulacres trimestrals i informa els alumnes sobre el procés d'inscripció a les proves i sobre la nota de tall que li demanaran.

Simulacres d’examen: al llarg del curs es convocaran tres simulacres per tal que l’alumne es familiaritzi amb l’estructura, la puntuació de cada exercici, i la temporització de la prova oficial.

Orientació professional: el tutor recomanarà a l’alumne, si s’escau, quins estudis podrà seguir més endavant i li explicarà quins itineraris professionals pot escollir. També l’ajudarà en el procés de preinscripció dels estudis escollits. 

 

Documentació matrícula

 • Fotocòpia DNI
 • Import de la matrícula o l’import del curs complet
 • Dades bancàries (en cas de pagament fraccionat)
 • Foto mida carnet

 

CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto