fbpx

Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a Adults (ESO) · Preparació per a les Proves Lliures

 

Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a Adults (ESO) · Proves Lliures

Requisits

 • Per poder-se inscriure a la prova cal tenir com a mínim 18 anys el dia de realització de la prova.

 

Dates i terminis

1ª convocatòria

Dates d’inscripció: del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2019 (TANCADES)

Dates de les proves: 7 i 8 de novembre de 2019

 

2ª Convocatòria

Dates d’Inscripció: de l’1 al 10 de febrer de 2020 (encara per confirmar)

Dates de les proves: Març del 2020

 

Continguts de les proves

Els exàmens tenen lloc als centres educatius que es publiquen al web del Departament d’Educació.

 • Àmbit de la comunicació (durada màxima: 4 hores).

No es permet l’ús de diccionaris.

 • Matèries:
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera (anglès o francès)

 

 • Àmbit cientificotecnològic (durada màxima: 3 hores).

Es permet l’ús de calculadora bàsica no programable i no implementada en aparells de comunicació o producció.

 • Matèries:
  • Ciències de la naturalesa
  • Matemàtiques
  • Aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient

 

 • Àmbit social (durada màxima: 2 hores).
  • Matèries:
   • Ciències socials
   • Geografia i història
   • Educació a la ciutadania
   • Aspectes d’educació visual i plàstica
   • Música

Qualificació

La qualificació final s’obté amb la mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels tres àmbits, que es calcula amb una xifra decimal. La nota mitjana de cada àmbit es calcula sense decimals.

Convalidacions

 • Es podran convalidar àmbits si s’acrediten les equivalències que la estableix la Resolució oficial (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm.7748-15.11.2018). Aquesta documentació s’ha de presentar al centre educatiu a on es farà l’examen.
 • Les persones aspirants que acreditin menys d’un any de residència a Catalunya i que amb anterioritat no hagin cursat la matèria de llengua catalana o equivalent poden sol·licitar l’exempció de la llengua catalana. La sol·licitud s’ha de presentar a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Educació.

Informació important

Les persones aspirants es poden examinar d’un, de dos o dels tres àmbits. A les persones aspirants que han aprovat un o dos àmbits se’ls ha de mantenir, per a convocatòries posteriors, les qualificacions obtingudes. Però no es poden tornar a avaluar àmbits ni matèries ja superades.

 

Informació completa sobre els terminis, inscripcions, el lloc, horari per realització de les proves: http://ensenyament.gencat.cat/

 

Preparació per a les Proves Lliures Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a Adults (ESO)

 Curs Online 2019-20

[Matrícules obertes]

Cada any, el Departament d'Educació convoca dos proves o convocatòries oficials d’exàmens pels alumnes que volen obtenir la titulació de l'ESO.

A Campus 25 oferim als alumnes un curs de formació online amb tutories per poder preparar aquests exàmens.

 •  La modalitat online de l'ESO es destina exclusivament als alumnes que vulguin presentar-se a les proves lliures.
 • Per obtenir, en canvi, la titulació oficial expedida per Campus 25 és necessari cursar la formació presencial.

 

Funcionament del curs on-line

 1. L'alumne rebrà les claus d'accés a la nostra plataforma de formació online Classlife, i se li assignarà un tutor de curs.
 2. El tutor del curs presentarà virtualment a l’alumne els professors de cada matèria, i també els facilitarà la informació general sobre les proves.
 3. Els professors enviaran un missatge des de l’aula virtual per explicar el temari de cada matèria, la tipologia de l’examen i els recursos didàctics.
 4. Els professors disposaran setmanalment unes tasques que seran corregides on-line.
 5. Un vegada al mes, el tutor es posarà en contacte amb l’alumne per contrastar el grau de satisfacció i per valorar el seu aprofitament.
 6. L’alumne podrà fer a casa o al centre tres exàmens simulacres que s’ajustaran a l’estructura, el temps i als continguts dels exàmens oficials
 7. El tutor informarà l’alumne de les dates oficials dels exàmens, dels processos d’inscripció a les proves, i li donarà tots els consells metodològics i pràctics.
 • L'alumne es pot matricular quan vol, i pot presentar-se a qualsevol de les dues convocatòries, la de març i/o la de novembre.
 • L’important és que aprovi els àmbits en les successives convocatòries.
 • Per això la formació acaba quan aprova els 3 àmbits. 

Metodologia Campus 25

Plataforma online: Els contingut es preparen setmanalment gràcies a la plataforma virtual Classlife, un espai educatiu pràctic i dinàmic on l’alumne pot consultar la programació setmanal així com disposar de més exercicis, solucionaris, esquemes, webs d’interès i tota mena de consells acadèmics.

Assessorament acadèmic: l’espai de coordinació pedagògica ajuda l'alumnat a utilitzar correctament i de manera flexible tots els recursos acadèmics, organitza i supervisa l’evolució acadèmica de l’estudiant per aconsellar-lo quan pot presentar-se a l’examen.

Orientació professional: el tutor recomanarà a l’alumne, si s’escau, quins estudis podrà seguir més endavant i li explicarà quins itineraris professionals pot seguir. També l’ajudarà en el procés de preinscripció dels estudis escollits.

Tutories presencials: Les tutories presencials són opcionals. L'alumne ha d'acordar amb el tutor el dia i l'hora de la sessió.

 

Procés de matriculació

Documents

 •  Fotocòpia del DNI
 • Import de la matrícula
 • Nº de compte bancari, en cas que es domiciliï el curs
 • Llibre Blau d’ESO (l’original) o el Certificat dels Estudis cursats de l’ESO, en cas que es puguin convalidar mòduls.

  

CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto