fbpx

Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Proves d’Aptitud Personal (PAP) · Graus d’Educació Infantil i Primària

 

Prova d’Aptitud Personal (PAP) 

Què és la PAP?

La PAP és una Prova d'Aptitud Personal que han de superar els candidats i candidates que vulguin cursar els graus en Educació Infantil i Primària (Magisteri).

Implementada en l'any 2017-2018 és una prova comuna a totes les universitats de Catalunya.

A qui va dirigit?

 • Estudiants de batxillerat
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS)
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers
 • Estudiants que accedeixen amb les proves per a majors de 25 i 45 anys i per l'accés per a majors de 40 anys
 • Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment

Exempcions

 • Estudiants que tenen superada la PAP al 2017
 • Estudiants d'anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016
 • Titulats universitaris o equivalents

Continguts de la Prova

Àmbit de competència comunicativa:

Comprensió lectora i capacitat de síntesi de documents sobre temes d'interès general. Expressió escrita per comprovar que hi ha un domini suficient de l'ús de la llengua.

Àmbit de reflexió i raonament crític:

Aplicació del pensament cientificotècnic. Avaluació dels coneixements generals per a interpretar la informació i prendre decisions.

Àmbit de competència logicomatemàtica:

Resolució d'exercicis, problemes i situacions d'aplicació. Es tindrà en compte tant el procés de resolució com la resposta. No es podrà fer ús de la calculadora.

Qualificació

 •  La qualificació final de la PAP és Apte / No Apte.
 • La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final sigui igual o superior a cinc punts sobre deu.

Tota la informació referent a cada una de les proves (contingut, estructura, criteris generals de correcció dels exàmens) es pot trobar al web: http://universitats.gencat.cat/


 Funcionament del curs online

 1. L'alumne rebrà les claus d'accés a la nostra plataforma de formació online Classlife, i se li assignarà un tutor de curs.
 2. El tutor del curs presentarà virtualment a l’alumne els professors de cada matèria, i també li facilitarà la informació general sobre les proves.
 3. Els professors enviaran un missatge des de l’aula virtual per explicar el temari de cada matèria, la tipologia de l’examen i els recursos didàctics.
 4. Els professors disposaran setmanalment unes tasques que seran corregides on-line.
 5. Un vegada al mes, el tutor es posarà en contacte amb l’alumne per contrastar el grau de satisfacció i per valorar el seu aprofitament.
 6. L’alumne podrà fer a casa o al centre tres exàmens simulacres que s’ajustaran a l’estructura, el temps i als continguts dels exàmens oficials
 7. El tutor informarà l’alumne de les dates oficials dels exàmens, dels processos d’inscripció a les proves, i li donarà tots els consells metodològics i pràctics.


Campus acadèmic i virtual

El  tutor com a guia  acadèmica del curs en línia

 • A l’alumne se li assigna un tutor que supervisarà la formació en línia dels estudiants matriculats perquè servirà d’enllaç entre els alumnes i els professors
 • El tutor informarà els estudiants sobre els tràmits oficials; inscripcions per als exàmens i preinscripció als estudis professionals i universitaris
 • Organitzarà simulacres trimestrals en línia per practicar l’estructura de l’examen oficial (tipus d’exercicis, duració i criteris correctors, notes de tall i accés als estudis)

La plataforma educativa Classlife

Aquest procés d’aprenentage requerirà que tots els estudiants sàpiguin utilitzar la plataforma educativa CLASSLIFE per:

 • Comunicar-se sempre que vulguin amb els professors mitjançant el servei de missatgeria i estar al corrent de la programació setmanal
 • Visualitzar els videos dels professors amb explicacions, consells i exercicis seleccionats específicament
 • Disposar de recursos didàctics, com ara esquemes i webs d’interès que complementin la formació
 • Saber quins deures o tasques s’hauran de fer setmanalment i rebre’n les les correccions oportunes
 • Estar al cas de qualsevol notificació lectiva o administrativa

Classes en directe: flexibilitat i eficàcia

 • Els estudiants podran també seguir les classes en directe o en “streaming” que es pengin a la plataforma Classlife
 • La classe quedarà gravada i l’alumne la podrà visualitzar tantes vegades com vulgui
 • Aquesta opció li permetrà escoltar els continguts, revisar-los i assimilar-los amb més cura
 • El curs on-line garantitza així una formació flexible i eficaç

La metodologia de l'aprenentatge significatiu

 • L’alumne ha d’aprendre significativament i amb professors especialitzats: cal fer molta pràctica i utilitzar els recursos pegagògics on-line elaborats específicament pels mestres
 • Les assignatures comencen des de la base i s’hi aprofundeix de manera progressiva: amb ordre, claredat i rigor
 • L’alumne aprèn a estudiar, i descobreix estratègies i consells molt precisos i eficaços pels exàmens
 • Pregunta per chat, dissipa dubtes i treballa de manera constant i progressiva la teoria aplicada als exercicis més recorrents

Orientació professional i recursos

 • A l’alumne se li explica quin és l’itinerari acadèmic més  lògic i sostenible per assolir les seves metes personals
 • Se l’informa sobre estudis relacionats amb oposicions, beques i  sobre  els dobles graus de la formació professional o universitària
 • Pot contractar en línia els serveis del grup “Yos Coaching” per aprendre tècniques d’estudi i per saber organitzar-se personalmente
 • Pot contractar cursos d’anglès en línia per obtenir els títols oficials de Cambridge, de notable importància al món laboral i acadèmic
 • Pot contractar classes extres particulars en línia per reforçar les assignatures

Documentació matrícula

 • Fotocòpia DNI
 • Import de la matrícula o l’import del curs complet
 • Dades bancàries (en cas de pagament fraccionat)
 • Foto mida carnet 

CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris, oferir màrqueting personalitzat i millorar els nostres serveis. Tens més informació a la nostra Política de Cookie