fbpx

Curs de preparación per a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU/ Selectivitat)

 

Curs de preparación per a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU/ Selectivitat)  

Curs anual 2024-25

Reserva la teva plaça
Inicio: 1 d'octubre 2024
Finalització: juny 2025 (dia abans de l'examen)
Horaris: de dilluns a divendres, opció matins i tardes (flexibilitat horària total)
Modalitat presencial i en línia (classes en streaming)

[Matrícules obertes]

Curs intensiu juliol-agost

Reserva la teva plaça
Inicio: 2 de juliol 2024
Finalització: 3 de setembre (dia abans de l'examen)

Modalitat en línia

[Matrícules obertes]

 

 

Com et ajudarem a preparar les Proves d'Accés a la Universitat

El tutor com a guia acadèmica

 • A l’alumne se li assigna un tutor que supervisarà la formació dels estudiants matriculats perquè servirà d’enllaç  entre els alumnes i els professors
 • Informarà els estudiants sobre els tràmits oficials; inscripcions per als exàmens i preinscripció als estudis professionals i universitaris
 • Organitzarà simulacres trimestrals per practicar l’estructura de l’examen oficial (tipus d’exercicis, duració i criteris correctors, notes de tall i accés als estudis)

La plataforma educativa Classlife

Aquest procés d’aprenentage requerirà que tots els estudiants sàpiguin utilitzar la plataforma educativa CLASSLIFE per:

 • Comunicar-se amb els professors mitjançant el servei de missatgeria i estar al corrent de la programació setmanal
 • Visualitzar videos dels professors amb continguts, consells i exercicis seleccionats específicament
 • Disposar de recursos didàctics, com ara esquemes i webs d’interès
 • Saber quins deures o tasques s’hauran de fer setmanalment i rebre’n les les correccions oportunes
 • Estar al cas de qualsevol notificació lectiva

Classes en directe: flexibilitat i eficàcia

 • Els estudiants assistiran a classe en l’horari establert, però si disposen d’un dispositiu tecnològic podran també seguir algunes classes en directe o en streaming des de la plataforma Classlife
 • La classe quedarà gravada i l’alumne la podrà visualitzar tantes vegades com vulgui
 • Així es flexibilitzaran la formació i els horaris de les aules

* En cas que sigui necessari, les classes tindran lloc amb videoconferències  també en directe

La metodologia de l'aprenetatge significatiu

 • L’alumne ha d’aprendre significativament i amb professors especialitzats: cal fer molta pràctica i utilitzar els llibres i els materials elaborats per l’escola
 • Les assignatures comencen des de la base i s’hi aprofundeix de manera progressiva: amb ordre, claredat i rigor
 • L’alumne aprèn a estudiar, i descobreix estratègies i consells molt precisos i eficaços pels exàmens
 • Pregunta, dissipa dubtes i treballa la teoria aplicada als exercicis més recorrents

Orientació profesional i recursos

 • A l’alumne se li explica quin és l’itinerari acadèmic més  lògic i sostenible per assolir les seves metes
 • Se l’informa sobre estudis relacionats amb oposicions, beques i  sobre  els dobles graus de la formació professional o universitària
 • Pot contractar els serveis de “Yos Coaching” per aprendre a  estudiar i per saber organitzar-se personalmente
 • Pot contractar cursos d’anglès per obtenir els ítols oficials de Cambridge, de notable importància al món laboral i acadèmic
 • Pot contractar classes extres particulars per reforçar les assignatures

Documentació matrícula  

 • Fotocòpia DNI
 • Import de la matrícula o l’import del curs complert
 • Dades bancàries (en cas de pagament fraccionat) 

CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 


 

Prova d’Accès a la Universitat 

Convocatoria ordinaria: 4, 5 y 6 juny 2024

Convocatoria extraordianria: 3, 4 i 5 de setembre 2024

Continguts

Des de Batxillerat: Fase general (5 matèries) i/o

Fase específica (2 ó 3 matèries)

Des de Grau Superior: Fase específica (1, 2 ó 3 matèries)

Requisits per presentar-se a les PAU

 • Alumnes de 2n curs de batxillerat (Catalunya)
 • Alumnes que hagin aprovat les proves a Catalunya i vulguin millorar nota
 • Alumnes de cicle formatiu de grau superior (CFGS)
 • Alumnes de fora de Catalunya amb titulació de batxillerat homologat

Estructura de la prova

Fase general

 1. Llengua catalana i literatura
 2. Llengua castellana i literatura
 3. Llengua estrangera
 4. Història
 5. Una matèria entre: matemàtiques, matemàtiques aplicades, fonaments de les arts o llatí 

Fase específica

L’alumne es pot examinar d’un màxim de tres matèries de modalitat. Caldrà saber quant ponderen amb relació al grau que vulgui estudiar.

Consideracions importants sobre les matèries a triar per les PAU

 • Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d'opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5. Caldrà també que la matèria de modalitat ponderi pel grau escollit.
 • Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.
 • Els alumnes que vulguin accedir a les carreres d’Educació Infantil i Educació Primària, hauran de superar una prova específica (PAP) de competència comunicativa i raonament crític i competència lógicomatemàtica.

 

Tota la informació referent a cada una de les proves (contingut, estructura, criteris generals de correcció dels exàmens) es pot trobar al web: http://universitats.gencat.cat/

 

 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris, oferir màrqueting personalitzat i millorar els nostres serveis. Tens més informació a la nostra Política de Cookie