Angles per Joves

 

Referent als adolescents, Cambridge English possibilita examinar-se de tres nivells diferents:

La titulació A2 Key for School demostra que l’alumne pot comunicar-se en anglès en situacions simples i quotidianes. És el següent pas després dels exàmens Starters, Movers i Flyers, i també un bon punt de partida per a què els alumnes de primària comencin a aprendre anglès.
L’examen proporciona als alumnes la confiança necessària per a la preparació d’exàmens d’anglès de nivell superior com el B1 Preliminary for Schools.
La duració de l’examen aproximada és de dues hores i l’estructura oficial es pot consultar en el següent enllaç: A2 for Schools

La titulació B1 Preliminary for Schools demostra que l’alumne domina els aspectes fonamentals de l’anglès i posseeix les habilitats lingüístiques necessàries per a un ús quotidià.
Així mateix, l’examen està enfocat al mateix nivell del MCER (Marc Comú de Referència Europea) que Cambridge English: 1 Preliminary, però el contingut es dirigeix a alumnes en edat escolar.
La duració aproximada de l’examen és de 2 hores i 20 minuts, i l’estructura oficial es pot consultar en el següent enllaç: B1 for Schools

La titulació B2 First for School demostra que l’alumne posseeix les habilitats lingüístiques necessàries per comunicar-se en un entorn angloparlant.
També és una excel·lent manera de preparar-se per exàmens de nivell superior, com el C1 Advanced.
Cambridge English: B2 First for Schools està enfocat al mateix nivell del MCER (Marc Comú de Referència Europea) que Cambridge English: B2 First, però el contingut es dirigeix als alumnes en edat escolar.
La duració aproximada de l’examen és de 3 hores i 30 minuts, i l’estructura oficial es pot consultar en el següent enllaç: B2 for Schools

93 490 22 26