fbpx

Acceso a la Universidad Selectividad

 

Les proves d’Accés a la Universitat PAU poden preparar-se també a Campus 25 mitjançant la plataforma educativa digital Campu25virtual (MOODLE).
L’objectiu fonamental d’aquesta modalitat de curs és facilitar a l’alumne tots els materials i tots els recursos acadèmics que fan possible preparar els continguts de l’examen oficial sense necessitat d’assistir a les classes presencials.

FUNCIONAMENT I GARANTIES DELS CURSOS DE PREPARACIÓ ON-LINE

  • L'alumne pot assistir a presencialment a tots els exercicis de les proves que es convoca en els cursos presencials
  • Els estudiants poden gaudir dels avantatges de la plataforma digital Campus25virtual i tots els serveis oferts.
  • L'estudiant es puguin rebre tutor en persona un cop al mes si cal aclarir dubtes o si necessita que vostè consideri el seu estudiant l'evolució acadèmica
  • S'informarà de les dates de matrícula, proves i publicació dels resultats i l'assignació de plaça. De Coordinació Pedagògica és voluntat prendre especial cura tots aquests processos.

FASE GENERAL:

         1. Llengua catalana i literatura        
         2. Llengua castellana i literatura
         3. Llengua estrangera
         4. Història
         5. Una matèria entre: matemàtiques, matemàtiques aplicades, història de l’art o llatí

FASE ESPECÍFICA: 

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general.

Preus i condicions econòmiques

OPCIÓ A: (7 MATÈRIES): FASE COMUNA (castellà, català, anglès, història i 1 específica de la branca)+ 2 MATÈRIES ESPECÍFIQUES
COMPTAT: 975 €
FRACCIONAT: 7 QUOTES DE 155€
AMB PAP: COMPTAT - 950€ -- FRACCIONAT: 5 quotes de 185€
……………………………………………………
OPCIÓ B: (5 MATÈRIES): FASE COMUNA (castellà, català, anglès, història i 1 específica de la branca)
COMPTAT: 650 €
FRACCIONAT:: 3 QUOTES DE 250 €
AMB PAP: COMPTAT - 750€ -- FRACCIONAT: 3 quotes de 285€
……………………………………………………
OPCIÓ C: FASE ESPECÍFICA (3 matèries).
COMPTAT: 500 €
FRACCIONAT: 3 QUOTES DE 200 €
………………………………………………………………
OPCIÓ D: FASE ESPECÍFICA (2 matèries).
COMPTAT: 350 €
FRACCIONAT: 3 QUOTES DE 150 €

 

Este sitio web utiliza cookies para poder mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
Más información Acepto No acepto