fbpx

Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Accés a la Universitat PAP

 

Els estudiants de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) que vulguin cursar qualsevol grau de magisteri a partir del curs 2017-2018 hauran de superar les proves PAP, comuna a totes les universitats de Catalunya.

Hi ha dues convocatòries: dissabte 16 de juny de 2018 (convocatòria ordinària) o divendres 20 de juliol (convocatòria extraordinària)

Campus 25 us proposa un curs anual de setembre a juny, i un curs intensiu durant el mes de juliol. Els exel.lents resultats obtinguts a les darreres convocatòries s'expliquen per oferir un curs pràctic, rigorós i dinàmic basat en:

  • L'aprenentatge significatiu: l'alumne aprèn de manera aplicada i entenedora
  • Explicació de l'estructura de l'examen
  • Què hem de saber i de quina manera
  • Estratègies i eines per a obtenir la millor nota
  • Suport psicopedagògic personalitzat
  • Plataforma virtual i moodle
  • Simulacres i correccions d'exàmens
  • Qualitat, vocació i compromís acadèmic

ESTRUCTURA I APARTATS DE L'EXAMEN
-Àmbit de competència comunicatiu:
Comprensió lectora i capacitat de síntesi de documents sobre temes d’interès general.
Expressió escrita per comprovar que hi hagi un domini suficient de l’ús de la llengua

-Àmbit de competència lògico-matemàtica:
Resolució d’exercicis, problemes i situacions d’aplicació. Es tindrà en compte tant el procés de resolució com la resposta. No es podrà fer ús de la calculadora.

-Àmbit de reflexió i raonament crític:
Aplicació del pensament cientificotècnic
Avaluació dels coneixements generals per interpretar la informació i prendre decisions

DURACIÓ DE LA PROVA
Examen 1: Prova de competència comunicativa i raonament crític – 2 hores
Examen 2: Prova de competència lògico-matemàtica- 1 hora i 30 minuts

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto No accepto