fbpx

Accés a la Universitat Selectivitat

 

L'objectiu de les PAU és valorar les competències adquirides en el batxillerat.

Per a l'equip de Campus 25 preparar les proves de PAU/Selectivitat és un repte acadèmic molt gratificant. Els excel.lent resultats obtinguts des de les primeres promocions s'expliquen per:

  • Flexibilitat horària
  • Materials propis, pràctics i progressius 
  • Aprenentatge significatiu
  • Suport psicopedagògic personalitzat
  • Plataforma visual i moddle
  • Simulacres d'examen
  • Vocació, excel.lència i compromís amb l'alumne

CONTINGUTS DE LA PROVA

FASE GENERAL:

         1. Llengua catalana i literatura        
         2. Llengua castellana i literatura
         3. Llengua estrangera
         4. Història
         5. Una matèria entre: matemàtiques, matemàtiques aplicades, història de l’art o llatí

FASE ESPECÍFICA: 

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general.

 

QUALIFICACIONS I NOTES D'ACCÉS

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés. Nota d'accés = 0.6 QMB + 0.4 QFG

QUALIFICACIÓ DE LA FASE ESPECÍFICA

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries distintes a les de la fase general, tenint present que es ponderaran les 2 amb millor nota.  Es considerarà superada cada matèria específica si s'obté una qualificació igual o superior a 5. Tindran validesa durant els dos cursos acadèmics següents.

L'alumne ha de saber quines són les dues matèries especifiques (M1/M2) que més li ponderen en funció del grau universitari al qual vol accedir per obtener una millor nota d'admissió.

Tanmateix, els alumnes que provenen d'un CFGS poden millorar la seva nota d'accés examinant-se de fins a 3 matèries de la prova específica, sabent que només ponderaran les dues millors notes.

NOTA D'ADMISSIÓ

Alumne que prové del Batxillerat: Nota d'accés + M1 (0.1 o 0.2) + M2 (0.1 o 0.2)
Alumne que prové d'un CFGS: Nota final del CFGS + M1 (0.1 o 0.2) + M2 (0.1 o 0.2)

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto No accepto