fbpx

Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys

 

Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys

Convocatòria i realització proves

Davant l’actual situació excepcional d’emergència sanitària, per tal de minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població, la Generalitat de Catalunya posposa la Prova d’Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys (inicialment fixada pel 18 d’abril).

NOVAS DATAS: Fase general: 18 de juliol

Període d’inscripció

Del 4 al 13 de febrer de 2020 (FINALITZAT)

 

 Requisits

 • Tenir 45 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.
 • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat. 

Estructura de la Prova

Fase general: igual per a tots els candidats (3 exercicis)

 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Llengua castellana 

Entrevista personal: el centre universitari valora la maduresa i les aptituds del candidat. 

Informació important

 • Les proves d’accés es convoquen una vegada a l’any.
 • Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.
 • La prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, un cop superada, té validesa indefinida.
 • L’entrevista personal només té validesa l’any en què es realitza i per accedir a un únic Centre universitari/Estudi de Grau.
Tota la informació referent a les proves (contingut, estructura, criteris generals de correcció dels exàmens) es pot trobar al web: http://universitats.gencat.cat/

 Curs Online Campus 25
2019-20

En breu més informació

Les proves d’Accés a la Universitat per als més grans de 45 anys poden preparar-se també a Campus 25 mitjançant la plataforma educativa digital Campus 25 - Classlife.

Funcionament del curs online

 1. L'alumne rebrà les claus d'accés a la nostra plataforma de formació online Classlife, i se li assignarà un tutor de curs.
 2. El tutor del curs presentarà virtualment a l’alumne els professors de cada matèria, i també li facilitarà la informació general sobre les proves.
 3. Els professors enviaran un missatge des de l’aula virtual per explicar el temari de cada matèria, la tipologia de l’examen i els recursos didàctics.
 4. Els professors disposaran setmanalment unes tasques que seran corregides online.
 5. Un vegada al mes, el tutor es posarà en contacte amb l’alumne per contrastar el grau de satisfacció i per valorar el seu aprofitament.
 6. L’alumne podrà fer a casa o al centre tres exàmens simulacres que s’ajustaran a l’estructura, el temps i als continguts dels exàmens oficials
 7. El tutor informarà l’alumne de les dates oficials dels exàmens, dels processos d’inscripció a les proves, i li donarà tots els consells metodològics i pràctics.

 

Metodologia Campus 25

Flexibilitat Horària: la flexibilitat horària és total. L’alumne podrà assistir a les classes combinant els horaris de matins, tardes i dissabtes, sense perdre cap contingut de les matèries.

Plataforma virtual: a Classlife, teniu un espai educatiu pràctic i dinàmic a on l’alumne pot consultar la programació setmanal així com disposar de més exercicis pràctics, solucionaris, esquemes, webs d’interès i tota mena de consells acadèmics.

Materials propis: Campus 25 disposa també de dossiers i llibres propis que recullen els continguts dels temaris oficials així com exercicis i exàmens de convocatòries anteriors.

Assessorament personalitzat: l’espai de coordinació pedagògica ajuda l'alumnat a utilitzar correctament tots els recursos acadèmics, organitza i supervisa la realització dels simulacres trimestrals i informa els alumnes sobre el procés d'inscripció a les proves i sobre la nota de tall que li demanaran.

Simulacres d’examen: al llarg del curs es convocaran tres simulacres per tal que l’alumne es familiaritzi amb l’estructura, la puntuació de cada exercici, i la temporització de la prova oficial.

Orientació acadèmica i laboralel tutor recomanarà a l’alumne, si s’escau, quins estudis podrà seguir més endavant i li explicarà quins itineraris professionals se li poden recomanar. També l’ajudarà en el procés de preinscripció dels estudis escollits.

Documentació matrícula

 • Fotocòpia DNI
 • Import de la matrícula o l’import del curs complet
 • Dades bancàries (en cas de pagament fraccionat)

 

CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto