fbpx

Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys

 

Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys

Convocatòria i realització proves

Fase general: 18 d’abril de 2020

Fase específica: 25 d’abril de 2020

Període d’inscripció

Del 13 al 27 de febrer de 2020

 

 Requisits

 • Tenir 45 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.
 • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat. 

Estructura de la Prova

Fase general: igual per a tots els candidats (3 exercicis)

 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Llengua castellana 

Entrevista personal: el centre universitari valora la maduresa i les aptituds del candidat. 

Informació important

 • Les proves d’accés es convoquen una vegada a l’any.
 • Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.
 • La prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, un cop superada, té validesa indefinida.
 • L’entrevista personal només té validesa l’any en què es realitza i per accedir a un únic Centre universitari/Estudi de Grau.

 Curs Online 2019-20

 [Matrícules obertes]

Les proves d’Accés a la Universitat per als més grans de 45 anys poden preparar-se també a Campus 25 mitjançant la plataforma educativa digital Campus 25 - Classlife.

Funcionament del curs online

 1. L'alumne rebrà les claus d'accés a la nostra plataforma de formació online Classlife, i se li assignarà un tutor de curs.
 2. El tutor del curs presentarà virtualment a l’alumne els professors de cada matèria, i també li facilitarà la informació general sobre les proves.
 3. Els professors enviaran un missatge des de l’aula virtual per explicar el temari de cada matèria, la tipologia de l’examen i els recursos didàctics.
 4. Els professors disposaran setmanalment unes tasques que seran corregides online.
 5. Un vegada al mes, el tutor es posarà en contacte amb l’alumne per contrastar el grau de satisfacció i per valorar el seu aprofitament.
 6. L’alumne podrà fer a casa o al centre tres exàmens simulacres que s’ajustaran a l’estructura, el temps i als continguts dels exàmens oficials
 7. El tutor informarà l’alumne de les dates oficials dels exàmens, dels processos d’inscripció a les proves, i li donarà tots els consells metodològics i pràctics.

 

Documentació matrícula

 • Fotocòpia DNI
 • Import de la matrícula o l’import del curs complet
 • Dades bancàries (en cas de pagament fraccionat)

 

CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto