fbpx

Proves d’Accés a la Universitat (PAU)

 

Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

Convocatòria i realització proves

Davant l’actual situació excepcional d’emergència sanitària, per tal de minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població, la Generalitat de Catalunya posposa la Proves d’Accés a la Universitat (PAU) (fixada inicialment del 9 a l’11 de juny).

NOVAS DATAS: 7, 8, 9 i 10 de juliol

Dates d'inscripció

Prematrícula a la prova (Només per a estudiants de 2n de batxillerat a Catalunya): Del 18 de febrer al 2 de març (FINALITZAT)

Matrícula a la prova (Per alumnes que cursin actualment 2n de batxillerat a Catalunya i per alumnes que cursin actualment o hagin cursat anteriorment, un CFGS): Del 15 de maig al 15 de juny. (FINALITZAT)

Matrícula lliure (resta d'alumnes): Del 15 de maig al 15 de juny. (FINALITZAT)

 

Continguts

Des de Batxillerat: Fase general (5 matèries) i/o

Fase específica (2 ó 3 matèries)

Des de Grau Superior: Fase específica (1, 2 ó 3 matèries)

 

Qui pot fer-la?

 • Alumnes de 2n curs de batxillerat (Catalunya)
 • Alumnes que hagin aprovat les proves a Catalunya i vulguin millorar nota
 • Alumnes de cicle formatiu de grau superior (CFGS)
 • Alumnes de fora de Catalunya amb titulació de batxillerat homologat

Estructura de la prova

Fase general

 1. Llengua catalana i literatura
 2. Llengua castellana i literatura
 3. Llengua estrangera
 4. Història
 5. Una matèria entre: matemàtiques, matemàtiques aplicades, fonaments de les arts o llatí 

Fase específica

L’alumne es pot examinar d’un màxim de tres matèries de modalitat. Caldrà saber quant ponderen en relació al grau que vulgui estudiar.

Consideracions importants sobre les matèries a triar

 • Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d'opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5. Caldrà també que la matèria de modalitat ponderi pel grau escollit.
 • Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.
 • Els alumnes que vulguin accedir a les carreres d’Educació Infantil i Educació Primària, hauran de superar una prova específica (PAP) de competència comunicativa i raonament crític i competència lógicomatemàtica.

Tota la informació referent a cada una de les proves (contingut, estructura, criteris generals de correcció dels exàmens) es pot trobar al web: http://universitats.gencat.cat/


 

Funcionament del curs online

 1. L'alumne rebrà les claus d'accés a la nostra plataforma de formació online Classlife, i se li assignarà un tutor de curs.
 2. El tutor del curs presentarà virtualment a l’alumne els professors de cada matèria, i també li facilitarà la informació general sobre les proves.
 3. Els professors enviaran un missatge des de l’aula virtual per explicar el temari de cada matèria, la tipologia de l’examen i els recursos didàctics.
 4. Els professors disposaran setmanalment unes tasques que seran corregides online.
 5. Un vegada al mes, el tutor es posarà en contacte amb l’alumne per contrastar el grau de satisfacció i per valorar el seu aprofitament.
 6. L’alumne podrà fer a casa o al centre tres exàmens simulacres que s’ajustaran a l’estructura, el temps i als continguts dels exàmens oficials
 7. El tutor informarà l’alumne de les dates oficials dels exàmens, dels processos d’inscripció a les proves, i li donarà tots els consells metodològics i pràctics.

Metodologia Campus 25

Plataforma virtual: a Classlife, teniu un espai educatiu pràctic i dinàmic on l’alumne pot consultar la programació setmanal així com disposar de més exercicis, solucionaris, esquemes, webs d’interès i tota mena de consells acadèmics.

Materials propis: Campus 25 disposa també de dossiers i llibres propis que recullen els continguts dels temaris oficials així com exercicis i exàmens de convocatòries anteriors.

Assessorament acadèmic: l’espai de coordinació pedagògica ajuda l'alumnat a utilitzar correctament tots els recursos acadèmics, organitza i supervisa la realització dels simulacres trimestrals i informa els alumnes sobre el procés d'inscripció a les proves i sobre la nota de tall que li demanaran.

Simulacres d’examen: al llarg del curs es convocaran tres simulacres per tal que l’alumne es familiaritzi amb l’estructura, la puntuació de cada exercici, i la temporització de la prova oficial.

Orientació professional: el tutor recomanarà a l’alumne, si s’escau, quins estudis podrà seguir més endavant i li explicarà quins itineraris professionals pot escollir. També l’ajudarà en el procés de preinscripció dels estudis escollits. 

Documentació matrícula 

 • Fotocòpia DNI
 • Import de la matrícula o l’import del curs complet
 • Dades bancàries (en cas de pagament fraccionat)
 • Foto mida carnet

 

CAMPUS 25

Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

 
Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto