fbpx

Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys

 

Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys

 Convocatòria i realització proves

Davant l’actual situació excepcional d’emergència sanitària, per tal de minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població, la Generalitat de Catalunya posposa la Prova d’Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys (inicialment fixada pel 18 d’abril).

NOVAS DATAS: Fase general: 18 de juliol  

Període d’inscripció

Del 4 al 13 de febrer de 2020 (FINALITZAT)

 Requisits

 • Tenir 45 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.
 • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

Estructura de la Prova

Fase general: igual per a tots els candidats (3 exercicis)

 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Llengua castellana

Entrevista personal: el centre universitari valora la maduresa i les aptituds del candidat.

Informació important

 • Les proves d’accés es convoquen una vegada a l’any.
 • Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.
 • La prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, un cop superada, té validesa indefinida.
 • L’entrevista personal només té validesa l’any en què es realitza i per accedir a un únic Centre universitari/Estudi de Grau.
Tota la informació referent a les proves (contingut, estructura, criteris generals de correcció dels exàmens) es pot trobar al web: http://universitats.gencat.cat/

Curs presencial Campus 25
2019-20

Intensiu maig / juny 2020

Si ja estàs matriculat a la convocatòria de l'examen que es realitzarà al juny 2020, podràs optar per l'intensiu de preparació per a les proves d'accés per a majors de 25 anys.

Inici: Dilluns 4 de maig

Finalització: 26 d'juny

Classes online i presencial (quan sigui possible)

 

Curs Anual 2020-21

Si vols preparar-te per a la convocatòria 2021, inscriu-te a el curs amb inici al setembre.

Inici: dilluns 14 setembre, 2020

Finalització: Fins a la data de l'examen (previsió abril 2021)

Horaris: de dilluns a dissabte, opció matins i tardes (flexibilitat horària total)

Modalitat online i presencial

Metodologia Campus 25

Flexibilitat Horària: la flexibilitat horària és total. L’alumne podrà assistir a les classes combinant els horaris de matins, tardes i dissabtes, sense perdre cap contingut de les matèries.

 Plataforma virtual: a Classlife, teniu un espai educatiu pràctic i dinàmic on l’alumne pot consultar la programació setmanal així com disposar de més exercicis, solucionaris, esquemes, webs d’interès i tota mena de consells acadèmics.

 Materials propis: Campus 25 disposa també de dossiers i llibres propis que recullen els continguts dels temaris oficials així com exercicis i exàmens de convocatòries anteriors.

Assessorament acadèmic: l’espai de coordinació pedagògica ajuda l'alumnat a utilitzar correctament tots els recursos acadèmics, organitza i supervisa la realització dels simulacres trimestrals i informa els alumnes sobre el procés d'inscripció a les proves i sobre la nota de tall que li demanaran.

 Simulacres d’examen: al llarg del curs es convocaran tres simulacres per tal que l’alumne es familiaritzi amb l’estructura, la puntuació de cada exercici, i la temporització de la prova oficial.

 Orientació professional: el tutor recomanarà a l’alumne, si s’escau, quins estudis podrà seguir més endavant i li explicarà quins itineraris professionals se li poden recomanar. També l’ajudarà en el procés de preinscripció dels estudis escollits.

  

Documentació matrícula

 • Fotocòpia DNI
 • Import de la matrícula o l’import del curs complet
 • Dades bancàries (en cas de pagament fraccionat)
 • Foto mida carnet 

  

CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto