fbpx

Proves d’Accés a la Universitat (PAU)

 

Proves d'Accés a la Universitat (PAU) 

 Convocatòria i realització proves

Davant l’actual situació excepcional d’emergència sanitària, per tal de minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població, la Generalitat de Catalunya posposa la Proves d’Accés a la Universitat (PAU) (fixada inicialment del 9 a l’11 de juny).

NOVAS DATAS: 7, 8, 9 i 10 de juliol

Dates d'inscripció

Prematrícula a la prova (Només per a estudiants de 2n de batxillerat a Catalunya): Del 18 de febrer al 2 de març (FINALITZAT)

Matrícula a la prova (Per alumnes que cursin actualment 2n de batxillerat a Catalunya i per alumnes que cursin actualment o hagin cursat anteriorment, un CFGS): Del 15 de maig al 15 de juny. (FINALITZAT)

Matrícula lliure (resta d'alumnes): Del 15 de maig al 15 de juny. (FINALITZAT)

Continguts

Des de Batxillerat: Fase general (5 matèries) i/o

Fase específica (2 ó 3 matèries)

Des de Grau Superior: Fase específica (1, 2 ó 3 matèries)

Qui pot fer-la?

 • Alumnes de 2n curs de batxillerat (Catalunya)
 • Alumnes que hagin aprovat les proves a Catalunya i vulguin millorar nota
 • Alumnes de cicle formatiu de grau superior (CFGS)
 • Alumnes de fora de Catalunya amb titulació de batxillerat homologat

Estructura de la prova

Fase general

 1. Llengua catalana i literatura
 2. Llengua castellana i literatura
 3. Llengua estrangera
 4. Història
 5. Una matèria entre: matemàtiques, matemàtiques aplicades, fonaments de les arts o llatí 

Fase específica

L’alumne es pot examinar d’un màxim de tres matèries de modalitat. Caldrà saber quant ponderen en relació al grau que vulgui estudiar.

Consideracions importants sobre les matèries a triar

 • Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d'opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5. Caldrà també que la matèria de modalitat ponderi pel grau escollit.
 • Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.
 • Els alumnes que vulguin accedir a les carreres d’Educació Infantil i Educació Primària, hauran de superar una prova específica (PAP) de competència comunicativa i raonament crític i competència lógicomatemàtica.

 

Tota la informació referent a cada una de les proves (contingut, estructura, criteris generals de correcció dels exàmens) es pot trobar al web: http://universitats.gencat.cat/


Curs anual 2020-21

Inici: dijous 1 octubre, 2020

Finalització: Fins a la data de l'examen (previsió juny 2021)

Horaris: de dilluns a dissabte, opció matins i tardes (flexibilitat horària total)

Modalitat presencial i en línia (classes en streaming)

[Matrícules obertes]

 

Metodologia Campus 25 

Plataforma virtual: a Classlife, teniu un espai educatiu pràctic i dinàmic on l’alumne pot consultar la programació setmanal així com disposar de més exercicis, solucionaris, esquemes, webs d’interès i tota mena de consells acadèmics.

Materials propis: Campus 25 disposa també de dossiers i llibres propis que recullen els continguts dels temaris oficials així com exercicis i exàmens de convocatòries anteriors.

Assessorament acadèmic: l’espai de coordinació pedagògica ajuda l'alumnat a utilitzar correctament tots els recursos acadèmics, organitza i supervisa la realització dels simulacres trimestrals i informa els alumnes sobre el procés d'inscripció a les proves i sobre la nota de tall que li demanaran.

Simulacres d’examen: al llarg del curs es convocaran tres simulacres per tal que l’alumne es familiaritzi amb l’estructura, la puntuació de cada exercici, i la temporització de la prova oficial.

Orientació professional: el tutor recomanarà a l’alumne, si s’escau, quins estudis podrà seguir més endavant i li explicarà quins itineraris professionals pot escollir. També l’ajudarà en el procés de preinscripció dels estudis escollits. 

Documentació matrícula

 • Fotocòpia DNI
 • Import de la matrícula o l’import del curs complet
 • Dades bancàries (en cas de pagament fraccionat)

 

CAMPUS 25
Centre de Formació d'Adults autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona
(DOGC 5885-24.5.2011)

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto